Co způsobuje jev “pískání oken”?

Během našeho více než dvacet let dlouhého působení na trhu s okny jsme se několikrát setkali s reklamacemi na „pískání oken“. Co tento jev způsobuje a jak mu předcházet?

Pískání je vlastně silný průvan

Tzv. “pískání oken” je jev, který nastává tehdy, když profukující vzduch během prostupu konstrukcí vydává zvuk. V místnosti s pískajícím oknem vzniká průvan a v případě, že se obytném prostoru nacházejí i špatně těsnící dveře, dochází ke komínovému efektu (samostatné zavírání dveří, vibrování uzavřených dveří v rámu).

Co je příčinou pískání oken?

Nejčastěji se jedná o špatnou montáž oken či porušení obvodového zdiva. Nelze však vyloučit ani vliv prostředí. V oblasti se silnými větry může k pískání docházet i v případě, kdy je montáž i okno v pořádku, avšak silný prostup vzduchu přes mikroventilační nůžky, které jsou součástí otevíravo – sklopných či sklopných oken, způsobuje pískání. Pokud tedy žijete, či máte v plánu žít nebo podnikat v oblasti se silnými větry, doporučujeme tuto skutečnost konzultovat s našimi techniky, či se případně na návětrné straně vzdát sklopných oken a používat pouze otevíravá okna. Kde je v České republice nejvíce větrno, můžete vidět na obrázku povětrnostní mapy.

V případě chybné montáže se jedná se o případy, kdy neodbornou montáž provádí např. neškolení pracovníci pracující na fasádě či sám klient. Proto doporučujeme využívat montáž od proškolených osob nebo přímo v rámci služeb poskytovaných společností Dec-Plast. Na obrázku můžete vidět příklad chybně provedené připojovací spáry mezi novým plastovým oknem a původním zdivem. Je zde použitý silikon, který neodolá klimatickým vlivům a časem se vydrolí či jinak poruší. Vzniklými otvory pak vniká vzduch z venkovního prostředí do místnosti. Dále se také může jednat o aplikaci nedostatečného množství těsnící látky pod parapety.

Příklad neodborné montáže okna - netěsnící a nevhodný silikon

Příklad neodborné montáže okna – netěsnící a nevhodný silikon

Diskuse

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *