Jak na údržbu dřevěných Euro oken?

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují životnost dřeva a jeho povrchové úpravy. Děje se tak v celém průběhu jeho životního cyklu. Významnou roli hraje prostředí, v němž jsou dřevěná Euro okna a dveře umístěna. Základním faktorem je pak samotná použitá dřevina a hlavním faktorem je způsob, jakým je aplikovaný a jak kvalitní je nátěr a povrchová úprava.

Tyto faktory a vlivy působí na povrchovou úpravu v rozdílné míře, intenzitě a v různých kombinacích. Rozdíly v působení se projevují nejen v rámci celé stavby nebo dřevěné konstrukce, ale velmi často i v rámci jednoho dílu či dokonce prvku. Z výše uvedeného vyplývá, že na otázku životnosti povrchové úpravy nelze dát jednoznačnou ani přesnou odpověď aniž bychom znali konkrétní podmínky a působící vlivy.

Aplikace barvy a povrchová úprava dřevěných hranolů

Základem v ošetření surového dřeva spočívá v nanesení základního nátěru v kombinaci s impregnačním nátěrem, který chrání před dlouhodobým vlivem vlhkosti. Dále následuje ošetření uzavíracím tmelem a konečná vrstva (barva či lazura dle výběru klienta).  Abychom předešli nerovnoměrného nanášení a nestálé kvalitě nátěrů a lazur, investovali jsme do moderních technologií. Do výrobny Euro oken a dveří Winstar v Příboře byl instalován robot, který nanáší barvu v přesné vrstvě a pod tlakem. Probarvená dřevěné okna poté putují do sušící linky, která za stálého proudění vzduchu zajistí kvalitní proschnutí nanesené barvy. Na povrchovou úpravu oken a dveří Winstar tak od nás dostanete až desetiletou záruku.

Správná péče o dřevěná okna a dveře Winstar

V rámci montáže od nás obdržíte přípravky pro údržbu dřevěných oken a dveří Winstar. Jedná se o sadu přípravků, které nejen ošetřují dřevěné prvky, ale také prodlužují jejich celkovou životnost. Ideální aplikace těchto prostředků je pomocí utěrky z mikrovlákna. Tento způsob ošetření propůjčuje barvám svěžest a intenzitu. Navíc se tímto povrch dřeva impregnuje, aby odpuzoval vodu a uzavře póry proti nečistotám.

Dalším způsobem jak prodloužit životnost dřevěných oken a dveří je správné větrání. V současné době se nové či rekonstruované domy a byty velmi dobře izolují. To vede k zamezení přirozené infiltrace venkovního vzduchu skrze netěsnosti. Sice se tak omezují náklady na vytápění, ale na druhou stranu se takto zadržuje vlhkost uvnitř stavby. Může tak docházet ke kondenzaci vody a následně k poškození povrchů – například tvorbě plísní. Proto se musí větrat často, krátce a intenzivně. Doporučujeme dbát na větrání místností se zvýšenou koncentrací vlhkosti – koupelny, kuchyně, ale i obytné místnosti.

Opravy poškození starších dřevěných oken a dveří

Působením povětrnostních vlivů dochází u lakové vrstvy k jejímu postupnému zvětrávání, které je doprovázeno úbytkem její tloušťky. Snižuje se tak ochranná a estetická funkce povrchové úpravy. Tento proces je zcela přirozený a jeho rychlost závisí na kombinaci všech již zmíněných faktorů (expozice, péče o povrch atd.). Pro úspěšnou a nenáročnou obnovu funkčnosti povrchové úpravy je klíčové včasné provedení udržovacího (renovačního) nátěru. Potřebu provedení udržovacího nátěru je možné včas odhalit, pokud jsou dodržovány zásady péče a pravidelně prováděny kontroly povrchové úpravy. Při včasném provedení je aplikace udržovacího nátěru relativně jednoduchá, zvětralý povrch laku se pouze lehce přebrousí a očistí. Na takto připravený podklad se provede udržovacího nátěr. Ochranná a estetická funkce povrchové úpravy je tak obnovena.

Velmi často se stává, že optimální doba k provedení udržovacího nátěru je promeškána. Povrchová úprava přestává plnit svou ochrannou a estetickou funkci, je proto třeba přistoupit k její renovaci a opravě. Velmi často nastává situace, kdy se míra degradace povrchové úpravy na různých částech dřevěné konstrukce nebo dílu významně liší. Na méně namáhaných částech může být povrchová úprava stále funkční, naopak na nejvíce namáhaných částech může být již značně poškozena. Hranice mezi těmito stavy nebývá ostrá a jednoznačná. Pro správné posouzení, vyhodnocení, rozhodnutí o způsobu a vlastní provedení opravy je nutná jistá odbornost a kvalifikace. Proto by údržbu, a zejména pak opravy a renovace povrchových úprav, měli provádět pouze kvalifikované a kompetentní osoby.

Proti mechanickému poškození je nejdůležitější prevence. Proto při stavebních úpravách či malířských pracích pamatujte prosím na ochranu oken a dveří proti poškození či ušpinění. Folie a lepící pásky, které se rozhodnete použít pro ochránění dřevěných konstrukcí, musejí být zbavené zvláčňovadel a rozpouštědel a měli by být odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům. Dřevěné prvky nenechávejte přelepené nebo zakryté déle než dva týdny, jinak může dojít k zadržování vlhkosti ve dřevě.

Občas se stane, že i přes veškerou péči a opatrnost dojde k mechanickému poškození dřeva. Může se jednat o škrábance či třeba o bodová poškození způsobená například kroupami. I když se jedná o poškození malého místa, je nutné provést okamžitou a odbornou opravu. Při narušení povrchové vrstvy se dostává vlhkost a další klimatické vlivy přímo k vláknům dřeva a poškození byť malé může mít za následek výraznou degradaci dřeva v dané oblasti.

Společnost DEC-PLAST používá k nápravě výše zmíněných škod speciální prostředky od ověřených partnerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Diskuse

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *