Jak získat dotace na nová okna?

Požádali jsme projektanta Ing. arch. Aleše Makového (www.dumnazelenou.cz), odborníka na energetickou náročnost staveb, s nimž dlouhodobě spolupracujeme, aby vám podal přehledný návod, jak získat peníze z dotačního programu Zelená úsporám, který byl opětovně spuštěn v dubnu letošního roku.

Základní a nejdůležitější pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

Dotace jen na okna

Ve většině případů (asi v 95 %) nelze využít dotaci pouze na výměnu oken, protože nedojde k tak velkému snížení energetické náročnosti na vytápění, aby bylo možné získat dotaci. K výměně oken se musí přidat některé z následujících opatření: zateplení obvodových stěn, střechy, stropu nebo podlahy.

Rekonstrukce rodinného domu – podpora A

Co musí splňovat RD, na který se žádá dotace:

 • musí splňovat definici rodinného domu
 • schválený k užívání před 1. 7. 2007
 • v případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je nutné provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1, nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem (na připojení na systém centrálního zásobování teplem se podpora neposkytuje).

Způsobilé výdaje:

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.

Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedených na obálce budovy, ale i výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení a na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na doložení environmentální deklarace produktu (EPD).

Novostavba rodinného domu – podpora B

Co musí splňovat RD, na který se žádá dotace:

Způsobilé výdaje:

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014.

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu, a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd. Mezi způsobilé výdaje nelze naopak zařadit např. výdaje spojené s úpravou pozemku, stavbou oplocení, pořízením vnitřního vybavení rodinného domu a výdaje na samostatně stojící část domu (např. garáž).

Způsobilými výdaji je projekt na dotaci, který se dotuje až 35 tis. Kč.

Vše vyřídíme za vás!

V projektu “Dům na zelenou” se kromě výstavby energeticky úsporných staveb věnujeme také dotačnímu programu Zelená úsporám a rádi vám s vyřízením dotací a návrhy, jak snížit energetickou náročnost stavby,  pomůžeme.

Jak spolupráce s námi funguje?

 1. Domluvíme si schůzku a společně si prohlédneme dům
 2. Zjistíme možnosti snížení energetické náročnosti a výši dotace
 3. Doporučíme Vám vhodný návrh jednotlivých opatření
 4. Zajistíme cenovou kalkulaci: výměny oken, zdroje vytápění, zateplení
 5. Složením zálohy začne práce na projektu pro dotaci
 6. Vyplníme a podáme Vám žádost o dotaci se všemi přílohami
 7. Vyhotovený projekt odevzdáme a bez starostí vyřídíme za Vás
 8. Po akceptaci žádosti musíte pouze doložit faktury a dokumenty o ukončení realizace
 9. Probíhá proplacení dotace na Vámi zvolený účet

Neváhejte nás kontaktovat!

Ing. arch. Aleš Makový

Diskuse

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *