X

Varianty skleněných výplní oken a dveří

Izolační dvojsklo nebo trojsklo je jeden z nejdůležitějších prvků, který rozhoduje o výsledných vlastnostech celého okna. Pro představu, samotné zasklení jednokřídlého okna o běžném rozměru 1 400×1 500 mm tvoří
70 % plochy celého okna. Vzhledem k tomu o jakou plochu se jedná a jaké vlastnosti to celkovému výrobku přinese, zásadně používáme prvotřídní sklo od jedničky na Evropském trhu a to společnosti AGC FLAT GLASS.

Základní rozdělení izolačních skel je na dvojskla a trojskla

Jak již vypovídá název tohoto zasklení, základní rozdíl je v počtu skleněných tabulí, které toto zasklení tvoří.
Pro orientaci ve výběru správného izolačního zasklení vám pomohou čtyři hlavní veličiny, které určují výsledné vlastnosti nových oken a dveří.

1. Tepelné izolační vlastnosti

U tepelně izolačních vlastností se posuzuje koeficient „Propustnosti tepla Ug =W/m2K“. Hodnota je definována jako výkon, který projde plochou jednoho čtverečního metru při rozdílu teplot 1 Kelvin. Čím je hodnota nižší, tím má izolační sklo lepší tepelně izolační vlastnosti. Pro představu: hodnoty zasklení pro nízkoenergetické a pasivní domy dosahují hodnot Ug od 0,7 až 0,4 W/m2.K. Lepších tepelně izolačních vlastností izolačních skel dosáhneme pomocí použití kvalitních tabulí skla s kvalitní vrstvou pokovení, použitím více tabulí skla (celkem 3 u trojskla) a také použitím kvalitního meziskelního rámečku.

2. Světelné vlastnosti

U světelných vlastností je nejzajímavější koeficient „Světelný činitel prostupu (tv)“. Tato hodnota nám říká, kolik denního světla nám propustí zvolená skladba izolačního zasklení z exteriéru do interiéru. Tato hodnota se nejčastěji uvádí v procentech, čím větší procento tím více světla se dostane do interiéru přes izolační zasklení.

3. Tepelné vlastnosti

U tepelných vlastností je nejzajímavější koeficient „Celkový prostup sluneční energie (g)“. V praxi je tato hodnota velice důležitá. Pokud např. projektujete velké prosklené stěny na jižní stranu, bude v zimě vysoká hodnota g velice žádaná (přirozené sluneční záření bude vyhřívat interiér), ale je potřeba myslet i na letní měsíce, kdy hrozí přehřátí interiéru. Tato vlastnost skla úzce souvisí s projekcí účinného zastínění v letních měsících, např. venkovní žaluzie apod. Příkladem skla s vysokým faktorem prostupu sluneční energie je sklo PLANIBEL TRI, opakem je zase sklo PLANIBEL ENERGY, které tento faktor tlumí a teplo odráží do venkovního prostoru.

4. Akustické vlastnosti

U akustických vlastností je veličina „Přímé vzduchové neprůzvučnosti Rw“. Standardní dvojskla a trojskla mají hodnotu Rw mezi 30–32 db. V případě, že je zapotřebí většího útlumu (rušná cesta, vlakové koridory apod.) je potřeba použít jinou skladbu skel podle požadavku útlumu např. použitím silnějších tabulí skla o tloušťce 6 mm nebo použitím speciálních protihlukových skel.

Speciální skla

Bezpečnostní skla

Tyto skla se vyrábí pomocí vrstvení dvou tabulí skel, mezi které se vkládá bezpečnostní fólie zamezující rozbití skla. Například skladba standardního bezpečnostního skla STRATOBEL 6,8 – 14 – 4 je ve složení 2×3 mm tabule skla s fólií 0,8 mm uprostřed – 14 meziskelní rámeček – 4 vnitřní pokovené sklo.

Ornamentální skla

jsou skla estetická. Je dobré si ale uvědomit, že taková skla výrazně snižují viditelnost (průhlednost).

Izolační skla s tepelnými fóliemi

Skla s fólií upravují tepelné vlastnosti skla. Jedná se především o prostup sluneční energie. Příkladem takovéhoto skla je sklo HEAT MIRROR, které se používá především pro pasivní domy, kdy je kladen důraz na množství tepla, které prochází do interiéru ze slunečního záření. Výrazně se pak snižují náklady na vytápění objektu. Dalšími skly s těmito vlastnostmi jsou skla z produktové řady THERMOBEL.

Protihluková skla

Některá vrstvená skla zaručují vysokou úroveň protihlukové izolace a zároveň poskytují úroveň ochrany osob a majetku stejnou jako bezpečnostní skla. Při použití alespoň jedné akustické folie se podstatně snižuje intenzita hluku pronikajícího do interiéru. Příkladem takového skla je STRATOPHONE.

Distanční rámeček

Velmi důležitou součástí zasklení je distanční rámeček, který zabraňuje vzniku tepelného mostu v místě kotvení skla do křídla či rámu. Vlastnosti rámečku ovlivňují výrazně celkový součinitel prostupu tepla okna či dveří. Proto klademe důraz na kvalitu dodávaných distančních rámečku a také na volbu typu dle požadavků klienta. Vlastnosti distančního rámečku jsou proměnné dle materiálu křídla/rámu a závisí i na zvoleném zasklení. Nejoblíbenější typy distančního rámečku u našich klientů jsou nerezový Chromatech plus či Chromatech ultra z plastu a nerezové oceli.

Nejběžněji používaná skla

Název skla Kategorie produktu Síla skla Prostup světla Prostup energie Hlukový útlum Tepelný odpor Orientační
hmotnost 1m2
4-16-4 Top 1,1 nerez U=1,1/30dB izolační dvojsklo 24 80 63 30 1.1 20
4-16-4 Top 1,1 šedý U=1,1/30dB izolační dvojsklo 24 80 63 30 1.1 20
VSG 6,4-14-4 Top 1,1 nerez U=1,1/35dB bezpečnostní dvojsklo 24 79 57 35 1.1 25
VSG 6,8-14-4 Top 1,1 nerez U=1,1/35dB bezpečnostní dvojsklo 24 79 57 35 1.1 25
F6-18-4 Top 1,1 šedý U=1,1/36dB izolační dvojsklo 28 79 61 36 1.1 25
F6-20-4 Top 1,1 nerez U=1,1/36dB izolační dvojsklo 30 79 61 36 1.1 25
Sphone 8,8 N+-18-Sphone 12,8 nerez U=1,1/49dB protihlukové dvojsklo 40 73 50 49 1.1 50
4 Adv. 1,0-16-4-16-4 Adv. 1,0 nerez U=0,5/33dB izolační trojsklo 44 64 42 33 0.5 30
4 Top 1,1-16-4-16-4 Top 1,1 nerez U=0,6/33dB izolační trojsklo 44 72 51 33 0.6 30
6 Top 1,1-12-6-14-6 Top 1,1 šedý U=0,7/35dB izolační trojsklo 44 69 49 35 0.7 20
VSG 6,8-16-4-14-4 Top 1,1 nerez U=0,6/36dB bezpečnostní trojsklo 44 69 45 36 0.6 35
4 Top 1,1-18-4-18-4 Top 1,1 nerez U=0,5/33dB izolační trojsklo 48 72 51 33 0.5 30
4 Top 1,1-18-4-20-4 Top 1,1 nerez U=0,5/33dB izolační trojsklo 50 72 51 33 0.5 30
Sphone 8,8N+-14-4-14-Sphone 8,8N+nerez U=0,6/44 protihlukové trojsklo 50 66 43 44 0.6 55
VSG 6,4 N+ -18-4-18-4 Top 1,1 nerez U=0,5/36dB bezpečnostní trojsklo 50 69 45 36 0.5 35

Dále by Vás mohlo zajímat